logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Hemijska karakterizacija i biološke aktivnosti sekundarnih biomolekula iz biljaka i gljiva i njihove interakcije sa ksenobioticima, broj projekta 142036 (2007-2010
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Ministrarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije