logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, broj projekta 114-451-2149/2016-03 (2016-2019)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija