logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Kvalitet i zdravstvena bezbednost fruškogorskih vina: korelacija fenolnog profila i antioksidantne aktivnosti i detekcija ohratoksina A, broj projekta 114-451-1752/2014-03 (2014)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija