logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Novi izvori prirodnih antifungalnih agenasa i inhibitora produkcije mikotoksina, broj projekta 114-451-3973/2013-03 (2013-2014)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija