logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Biološki potencijal samoniklih biljaka Vojvodine. Fitohemijski i ekološki aspekti, broj projekta 114-451-1123/2014-03 (2011-2015)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija