logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Prirodni resursi fitofarmaceutika u Vojvodini i njihov uticaj na održivi razvoj (2010)
Nacionalni

Projekti finansirani od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Republika Srbija