logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
FP6-INCО prојеkat „Reinforcement of the Center for Integrated Microsystems and Components
Međunarodni

Koordinator Ljiljana Živanov, 2007-2010.