logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Centar za integrisane mikrosisteme i komponente (Centar)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
lilaziv@uns.ac.rs

CIMC je prepoznatljiv kao regionalni lider u oblasti dizajna i optimizacije integrisanih mikro i nano sistema i komponenti visokih performansi, kao što su: induktori, varistori, termistori, EMI potiskivači, senzori, super - kompaktnih mikrotalasnih pasivnih uređaja visokih performansi, novih integrisanih hibridnih kola, itd. Takođe je priznat kao jedan od vodećih centara u Srbiji u oblasti projektovanja lejauta integrisanih kola uz pomoć najsavremenijih softverskih alata. Istraživanja koja sprovodi CIMC takođe obuhvataju integrisane digitalne sisteme i ugrađene sisteme, kao što su programabilne, podesive i rekonfigurabilne komponente. Osoblje CIMC-a je aktivno u naučnom istraživanju i redovnom objavljivanju naučnih radova u poznatim internacionalnim časopisima i na
vodećim konferencijama.

Prezime i ime email Matična institucija
true Živanov Ljiljana lilaziv@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

CIMC se razvio u oblasti dizajna i fabrikacije* elektronskih komponenti i senzora u LTCC tehnologiji, dizajna i fabrikacije elektronskih komponenti i kola na PCB-u koristeći mašinu za brzi razvoj prototipova LPKF ProtoMat S62, kao i za uspešnu fabrikaciju komponenti i sistema kao što su RFID, ID kartice, senzori, pomoću Dimatix ink-jet štampača za depoziciju materijala. Dizajn kompleksnih mikroprocesorskih elektronskih sistema, ugrađenih sistema i algoritama je jedna od oblasti istraživanja ovog Centra. Detaljna funkcionalnost i formalna verifikacija digitalnog hardvera, analognih i kombinovanih signala i sistema takođe može biti sprovedena u centru.
*U okviru saradnje sa: TU Vienna, ISAS, AEM

• A. Menicanin, Lj. Zivanov, M. Damnjanovic, A. Maric,”Low-Cost CPW Meander Inductors Utilizing Ink-Jet Printing on Flexible Substrate for High-Frequency Applications”, IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 60, no. 2, pp. 827-832, 2013.
• M. Lukovic, M. V. Nikolic, N. Blaz, Lj. Zivanov, O. Aleksic, L. Lukic, “Mn-Zn Ferrite Round Cable EMI Suppressor With Deep Grooves and a Secondary Short Circuit for Different Frequency Ranges”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 49, no. 3, pp. 1172-1177, 2013.
• A. Menicanin, M. Damnjanovic, Lj. Zivanov, O. Aleksic,”Improved Model of T-Type LC EMI Chip Filters Using New Microstrip Test Fixture”, IEEE Trans. on Magnetics, vol. 47, no. 10, pp. 3975-3978, 2011.
• A. Menicanin, M. Damnjanovic, Lj. Zivanov, “Parameters Extraction of Ferrite EMI Suppressors for PCB Applications Using Microstrip Test Fixture”, IEEE Trans. on Magnetics, vol. 46, no. 6, pp. 1370-1373, 2010.
• G. Radosavljevic, Lj. Zivanov, W. Smetana, A. Maric, M. Unger, L. Nadj, “Wireless Embedded Resonant Pressure Sensor Fabricated in the Standard LTCC Technology” IEEE Sensors Journal, vol. 9, no. 12, pp. 1956-1962, 2009.

Kontakt osoba
email:
lilaziv@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 542