logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Realization of new integrated passive devices (REANIPD), Littelfuse, Ireland, 2002
Međunarodni