logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
TYPES - Types for Proofs and Programs, FP6 ICT (2004-2008)
Međunarodni