logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Centar za matematiku i statistiku (Centar)
Novi Sad Üniversitesi
www:
Home page
email:
gsilvia@uns.ac.rs

Centar za matematiku i statistiku postoji u okviru Departmana za opšte discipline na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Centar je osnovan 2004. godine sa ciljem da ponudi istraživačima sa Departmana istraživačku instituciju u kojoj mogu da se okupe. Pored profesora, asistenata sa departmana i mladih istraživača, u aktivnostima centra učestvuju i spoljni partneri. Naši istraživači rukovode i učestvuju u radu nacionalnih i internacionalnih naučnih projekata. Centar održava opšti seminar iz matematike i statistike kao i još nekoliko tematskih seminara. Takođe, učestvuje i u organizaciji predmeta za osnovne (bečelor), master i doktorske studije na FTN-u. Organizacija međunarodnih konferencija i letnjih škola je značajna aktivnost Centra.

Prezime i ime email Matična institucija
true Gilezan Silvia gsilvia@uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

• Tipovi i uloge za bezbednost komunikacije na internetu
• Sigurnosni tipovi za dinamičke mrežne podatke
• Karakterizacija jake normalizacije u lambda računu
• Lambda računi sa kontrolom resursa
• Pristup teoriji poziv-po-imenu razgraničenih kontinuacija
• Bihevioralni inverzni granični lambda modeli
• Teorija hiperklonova
• Podela konačnih d-dimenzionih celobrojnih rešetki sa primenama
• Odvajanje tačaka paralelnim hiper-ravnima - problem karakterizacije
• Segmentacija pokrivanja bazirana na linearnom nemešanju i minimizaciji perimetra i granične debljine
• Regulisanje uklanjanja šuma slike na osnovu optimizacije spektralnog gradijenta
• Defazifikacija prostornih fazi skupova funkcijom minimizacije daljine
• Visoko precizna procena graničnih dužina korišćenjem sivih nivoa informacije
• Merenja digitalizovanih objekata sa fazi granicama u 2D i 3D

• S. Ghilezan: Proof Theory. U knjizi “Lambda Calculus with Types”, H.P. Barendregt, R. Statman, W. Dekkers. Cambridge University Press 2013. 
• M. Dezani-Ciancaglini, S. Ghilezan, S. Jakšić, J. Pantović: Types for Role-Based Access Control of Dynamic Web Data (WFLP 2010), Lecture Notes in Computer Science 6559: 1-29 (2011) (invited paper).
• M. Dezani-Ciancaglini, S. Ghilezan, J. Pantović, D. Varacca: Security types for dynamic web data, Theoretical Computer Science 402 (2-3): 156-171 (2008).
• D. Dougherty, S. Ghilezan, P. Lescanne: Characterizing strong normalization in the Curien-Herbelin symmetric lambda calculus: extending the Coppo-Dezani heritage. Theoretical Computer Science 398:114-128 (2008).
• H. Herbelin and S. Ghilezan: An approach to call-by-name delimited continuations, POPL 2008 - The 35th Annual ACM SIGPLAN - SIGACT Symposium on Principles of Programming  Languages, ACM SIGPLAN Notices 43 (1): 383-394 (2008).
• M. Dezani-Ciancaglini, S. Ghilezan, J. Pantović: Security Types for Dynamic Web Data (TGC 2006), Lecture Notes in Computer Sciences 4661: 263-280 (2007).

Kontakt osoba
email:
gsilvia@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 277