logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Korelacija između sastava i svojstava metal-dopiranih nekristalnih halkogenida
Međunarodni