logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Nanosistemi žučnih kiselina kao nosioci molekula u farmaceutskim primenama
Međunarodni