logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorciju svetlosti i konverziju energije
Međunarodni