logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
FP7 InnoSense - Reinforcement of BioSense Centre – ICT for Sustainability and Eco-Innovation, 2013-2016.,koordinator
Međunarodni