logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku (Istraživačka grupa)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
bengin@uns.ac.rs

Grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku bavi se inovativnim istraživanjima i razvojem mikrotalasnih komponenti, kola i uređaja namenjenih bežičnim sistemima i senzorskim aplikacijama. Poseban fokus predstavlja razvoj veštačkih elektromagnetskih i akustičkih struktura (metamaterijala) i njihova primena u projektovanju novih minijaturnih pasivnih mikrotalasnih i akustičkih uređaja unapređenih performansi, kao što su filtri, rezonatori, antene i drugi. Pored toga, Grupa se bavi i razvojem senzora i senzorskih uređaja za primene u poljoprivredi, šumarstvu, osmatranju Zemlje i zaštiti životne sredine.

Prezime i ime email Matična institucija
true Crnojević-Bengin Vesna bengin@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Brojni filtri propusnici i nepropousnici opsega ultra-kompaktnih dimenzija i visokih performansi, namenjeni radu na jednom ili na više opsega učestanosti (dual-band, tri-band), sa nezavisnom kontrolom opsega
• Različiti elektromagnetski i akustički metamaterijali sa osobinama kakve ne postoje u prirodi
• Kompaktne planarne multi-band antene
• Mikrotalasni filtri i antene zasnovani na fraktalnim krivama
• Kompaktni senzori za merenje vlage zemljišta nezavisno od tipa zemljišta

Naziv resursa Tip
Laboratorija Diğer

• V. Crnojevic-Bengin, N. Cselzusyka, N. Jankovic, and R. Geschke, “Mu-Near-Zero Propagation in Quasi-TEM Microstrip Circuits,” Jour. of Electromagnetic Waves and Application, 2013.(u štampi)
• N. Jankovic, R. Geschke, and V. Crnojevic-Bengin, “Compact tri-band bandpass and bandstop filters based on Hilbert-fork resonators,” IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., vol. 23, no. 6, pp. 282-284, 2013.
• N. Jankovic, V. Radonic, and V. Crnojevic-Bengin, “Compact tri-band bandpass filter based on quarterwavelength resonators,” Jour. of Electromagnetic Waves and Application, vol. 27, no. 6, pp. 750-757, 2013.
• V. Crnojevic-Bengin, K. Zamlyakov, N. Jankovic, and I. Vendik, “Dual-band bandpass filters based on dual-mode Hilbert fractal resonator,” Microw. and Opt. Tech. Letters., vol. 55, no. 7, pp. 1440-1443, 2013.
• G. Kitić, V. Crnojević-Bengin, Sensor for measurement of moisture of undisturbed soil samples independently of the soil type, Sensors, vol. 13 br. 2, str. 1692-1705, 2013.

Kontakt osoba
email:
bengin@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 553