logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Laboratorija
Diğer

Trenutno je u formiranju laboratorija za fotolitografiju, tanke filmove, nano-struktuisane površine i niskotemperaturnu zajedno pečenu keramiku (LTCC), te merenje i karakterizaciju materijala i senzora. Laboratorija će uključivati čistu sobu i omogućavati istraživanja, razvoj i izradu prototipova elektronskih komponenti i kola, sa posebnim fokusom na senzore. Očekuje se da laboratorija bude u potpunosti operativna do kraja 2013. godine.