logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Institut BioSense (Ostalo)
Novi Sad Üniversitesi
www:
Home page
email:
crnojevic@uns.ac.rs

• Da razvije neophodnu IK tehnologiju za primene u oblasti poljoprivrede, upravljanja vodama, šumarstva i zaštite životne sredine u skladu sa regulativama EU, što bi pomoglo integraciji Srbije u EU.
• Da bude regionalna mrežna institucija i da predstavlja kostur regionalne GEOSS i nacionalne LTER (Long-Term Ecosystem Research and Monitoring in Europe) mreže.
• Da bude prepoznatljiv i poželjan partner drugim evropskim institucijama.
• Da podstakne održivost novih istraživačkih pravaca, koji mogu da dovedu do naučnih i tehnoloških otkrića.
• Da razvije sistematski pristup menadžmentu i eksploataciji zaštite intelektualne svojine (ZIS), i bude primer u ovom polju drugim institucijama u regionu.
• Da bude centar tehnološkog razvoja, eko-inovacije, i transfera znanja i tehnologije kako u regionu tako i u Evropi, doprinoseći evropskoj ekonomiji i razvoju.
• Da privuče, razvije i zadrži najbolje istraživače različitih obrazovnih profila, sa akcentom na zapošljavanju mladih istraživača i njihovo uključenje u ključna i interdisciplinarna istraživanja.
• Da obezbedi održiv razvoj Centra kroz komercijalizaciju ZIS i svojih istraživačkih rezultata, kao i kroz razne nacionalne i internacionalne šeme finansiranja.
• Da podstakne integracije istraživača iz zemalja zapadnog balkana u oblast evropskih istraživanja.
• Da utiče na kreatore politike i vladinih institucija da sprovedu najbolje postupke, za dobrobit društva i okoline.

Prezime i ime email Matična institucija
true Crnojević Vladimir crnojevic@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Sistem za procenu poplavljenosti poljoprivrednog zemljišta zasnovan na satelitskim snimcima visoke rezolucije
• Sistem za automatsku detekciju setvene strukture i klasifikaciju kultura zasnovan na satelitskim snimcima visoke rezolucije
• Integrisani sistem za optimizaciju potrošnje vode u navodnjavanju zasnovan na integraciji satelitskih snimaka visoke rezolucije, naprednom modelovanju, kontroli procesa i poslovnim inovacijama
• Minijaturni senzori za merenje vlažnosti zemljišta nezavisno od tipa
• Vizuelni sistem za automatsku klasifikaciju polinatora roda osolike muve (Syrphidae:Diptera)

• V. Crnojevic, V. Senk, Z. Trpovski, “Advanced impulse detection based on pixel-wise MAD”, Signal Processing Letters, IEEE 11 (7), 2004.
• Petrovic, N.I.; Crnojevic, V.: Universal Impulse Noise Filter Based on Genetic Programming, IEEE Transactions on Image Processing, 2008, Vol. 17, No. 7, str. 1109- 1120, ISSN 1057-7149
• D. Culibrk, M Mirkovic, V. Zlokolica, M. Pokric, V. Crnojevic, D. Kukolj, “Salient motion features for video quality assessment”, Image Processing, IEEE Transactions on Image Processing, Volume: 20 Issue:4, pp(s): 948 - 958, ISSN: 1057-7149.
• Cedomir Stefanovic, Dejan Vukobratovic, Francesco Chiti, Lorenzo Niccolai, Vladimir Crnojevic, Romano Fantacci: “Urban Infrastructure-to-Vehicle Traffic Data Dissemination Using UEP Rateless Codes”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 29, No. 1, pp. 94-102, January 2011.
• Dejan Vukobratovic, Cedomir Stefanovic, Vladimir Crnojevic, Francesco Chiti, Romano Fantacci: “Rateless Packet Approach for Data Gathering in Wireless Sensor Networks”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 28, No. 7, pp. 1169-1179, September 2010.

Kontakt osoba
email:
crnojevic@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 558