logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Kako se prijaviti 2019

1. Popunite Prijavni formular koji će vođa tima poslati organizatoru takmičenja elektronskim putem na imejl kojictijana@uns.ac.rs. Naziv tima može sadržati najviše tri reči i ne sme sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije i ne može biti duži od 25 karaktera.

2. Na osnovu podataka iz prijavnog formulara, administrator takmičenja otvoriće naloge svim članovima tima na UNS INNO STUDENT platformi. Koristeći korisničko ime (username) i lozinku (password) koje su dobili e-mail-om prilikom otvaranja naloga, članovi tima mogu da se prijave na platformu. Svaki član platforme ima mogućnost da po registraciji promeni svoju lozinku.

3. Vođa tima je dužan da unese ideju i dodeli toj ideji registrovane članove svog tima.

4. Opišite ideju odgovarajući na sledeća pitanja:

a.     Koji proizvod ili uslugu razvija vaš tim?

b.     Koje su vaše uloge u timu?

c.     Kakvo je tržište i ko su potencijalni kupci?

d.     Ko nudi na tržištu slične proizvode i usluge (konkurencija)?

e.     Šta su konkurentske prednosti vašeg proizvoda/usluge?

f.      Koliko je potrebno početnog ulaganja?

g.     Da li je lako ili teško realizovati ideju i koliko je potrebno vremena?

h.     Šta je vaša motivacija za učešće u takmičenju?

5. Unos ideje se vrši preko online formulara koji se nalazi na platformi. Ideja mora biti uneta kao privatna da bi bila vidljiva samo za članove tima i administratora. Članovi tima mogu menjati sadržaj online formulara do isteka roka za prijavu.

6. Tek kada se unese ideja i svi članovi tima, ideja zvanično ulazi u takmičenje, a članovi tima dobijaju e-mail notifikaciju da je ideja uneta.

7. Prijave, odnosno poslovni modeli i pitch prezentacije moraju biti na srpskom jeziku.

8. Timovi koji podnesu prijavu za učešće na Takmičenju, automatski potvrđuju svoju saglasnost sa Pravilima takmičenja.

9. Nepotpune ili neblagovremene prijave, kao i prijave koje su poslate poštom ili na bilo koji drugi način, a koji nije predviđen pravilima, neće biti uzete u razmatranje od strane organizatora. Odobravanjem ideje na platformi u fazi administrativne provere, organizatori potvrđuju da su podnete prijave potpune.

10. Za sva pitanja i informacije možete pisati na if4tm@uns.ac.rs