logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Ocenjivači 2019

Recezenti samih ideja su:

 

-  član projektnog tima organizatora

-  profesor ili istraživač iz stručne oblasti

-  recenzent iz biznis inkubatora ili preduzeća