logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Kalendar 2019

28. februar 2019.

Prijavljivanje ideja na platformi

28. februar - 4. mart 2019.

Lista odabranih ideja i timova

11. mart - 19. april 2019.

Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideja

19. april - 23. april 2019.

Ocenjivanje i izbor 5 do 10 najboljih ideja

10. maj 2019

Lokalno finale na Univerzitetu u Novom Sadu (proglašenje 2 pobedničke ideje i dodela nagrada)

do kraja maja 2019.

Nacionalno finale (14 pobedničkih timova sa sedam visokoškolskih ustanova)