logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ (Centar)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
/
email:
dumnic@uns.ac.rs

• Razvoj sektora za obnovljive izvore energije u Srbiji
• Podizanje društvene svesti o prednosti korišćenja obnovljivih izvora i tehnologija
• Merenje i sakupljanje podataka o potencijalu solarne energije
• Merenje i sakupljanje podataka o potencijalu energije vetra
• Merenje i sakupljanje podataka o potencijalu mini hidroelektrana
• Projektovanje, razvoj i integracija sa mrežom malih i velikih sistema sa obnovljivim izvorima energije
• Merenje i analiza performansi sistema sa obnovljivim izvorima energije
• Metodologija upravljanja i ostala relevantna pitanja za energetsku mrežu sa distribuiranim izvorima energije

Prezime i ime email Matična institucija
true Dumnić Boris dumnic@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Čorba Zoltan zobos@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Gajić Petar gajicp@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Katić Vladimir katav@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Milićević Dragan milicevd@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Popadić Bane banep@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Projektovanje, izvođenje i eksploatacija FN sistema snage 8 kW na Fakultetu tehničkih nauka – u pogonu od Oktobra 2011.
• Realizacija električnih vozila u saradnji sa kompanijom „Globus Auto”.
• Organizacija nekoliko industrijskih sesija na regionalnim/međunarodnim konferencijama/simpozijumima (IEEE international conference EPE – PEMC 2012., International symposium on Power Electronics 2011. itd.).
• Realizacija kompletnog sistema (7.5 kW) za konverziju energije vetra povezanog na električnu mrežu – laboratorijski prototip
• Projektovanje, tehno-ekonomska analiza, određivanje energetskog potencijala, povezivanje na mrežu i konsalting za veliki broj FN/vetro elektrana različitih snaga (od nekoliko kW do 10 MW)

• B. Dumnić, V. Katić, V. Vasić, D. Milićević, M. Delimar, “An Improved MRAS Based Sensorless Vector Control Method for Wind Power Generator”, Journal of Applied Research and Technology, 2012.
• Z. Corba, V. Katic, B. Dumnic, and D. Milicevic, “In-Grid Solar-to-Electrical Energy Conversion Systems Modeling and Testing”, Thermal Science, 2012.
• V. Katic, B. Dumnic, N. Katic, D. Milicevic, S. Grabic, “Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina“, Thermal Science, 2012.
• B. Dumnić, N. Rikalo, V. Katić, D. Milićević, Z. Čorba, “Wind Resources Analysis Using WAsP at the Particular Site”, 16th International Symposium on Power Electronics, 2011.
• B. Dumnić, D. Matić, V. Katić, V. Vasić, M. Delimar, “Optimal MRAS Speed Estimation for Induction Generator in Wind Turbine Application”, The 15th IEEE Mediterranean Electromechanical Conference – MELECON 2010.

Kontakt osoba
email:
dumnic@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ, Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 503