logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Grupa za nano i štampanu elektroniku (Istraživačka grupa)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
sgoran@uns.ac.rs

Laboratorija za nano i štampanu elektroniku bavi se najnovijim istraživačkim problemima u oblasti nano i fleksibilne elektronike. Istraživački tim je fokusiran na dizajn, modelovanje, simulaciju i fabrikaciju elektronskih komponenti, kola, sistema i uređaja realizovanih na fleksibilnim osnovama. Deo istraživačkih aktivnosti usmeren je i na sintezu metalnih nanočestica za provodna mastila, koja se koriste kao materijal za ink-jet printer. Istraživači u okviru ove laboratorije kombinuju znanja i iskustva u oblasti fleksibilne/štampane elektronike i klasične elektronike. Grupa se bavi i tehnikama karakterizacije različitih materijala odnosno određivanjem njihovih električnih i mehaničkih osobina.

Prezime i ime email Matična institucija
true Stojanović Goran sgoran@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Kojić Sanja sanjakojic@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Kojić Tijana kojictijana@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Radovanović Milan rmilan@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Samardžić Nataša nsamardzic@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Vasiljević Dragana dragana.vasiljevic87@gmail.com Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

U okviru laboratorije za nano i štampanu elektroniku uspešno je realizovan velik broj prototipova senzora, korišćenjem fleksibilne, nano i klasične tehnike fabrikacije u elektronici. Neke od aplikacija uključuju detekciju pozicije, linearne i ugaone, detektovanje tečnosti, senzor vlage,mikrofluidne čipove itd. Pored toga, razvijen je jednostavni softverski alat za precizne proračune induktivnosti, koji je manje zahtevan po pitanju memorije sa očuvanom tačnošću u odnosu na komercijalne alate. Takođe su razvijeni sledeći interesantni demonstratori: TAG&FIND, Aktivna polica, Slalom, memristori, itd.

Naziv Tip
Aktivna polica Patent
TAG&FIND Prototip
SLALOM Prototip
MEMRISTOR Tehničko rešenje
Mikro transformatori fraktalnog oblika Prototip
Mikro plazma reaktor Koncept
Otporni senzori sile Prototip
PROVOD Softver

M. Simic, L. Manjakkal, K. Zaraska, G. M. Stojanovic, D. Ravinder, “TiO2-Based Thick Film pH Sensor”, IEEE Sensors Journal (IF:2.512) , vol. 17, no. 2 pp. 248-255, 2017, DOI: 10.1109/JSEN.2016.2628765, ISSN: 1530-437X.

K. Cvejin, M. Sliwa, L. Manjakkal, J. Kulawik, G. Stojanovic, D. Szwagierczak, “Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures”, Sensors and Actuators B - Chemical (IF: 5.401), vol. 228, pp. 612-624, 2016, ISSN: 0925-4005.

Dj. Tripkovic, J. Vukmirovic, B. Bajac, N. Samardzic, E. Djurdjic, G. Stojanovic, V. Srdic, “Inkjet patterning of in situ sol-gel derived barium titanate thin films”, Ceramics International (IF: 2.986), vol. 42, no. 1, pp. 1840-1846, 2016, ISSN: 0272-8842.

L. Manjakkal, K. Cvejin, J. Kulawik, K. Zaraska, D. Szwagierczak, G. Stojanovic, “Sensing mechanism of RuO2-SnO2 thick film pH sensors studied by potentiometric method and electrochemical impedance spectroscopy”, Journal of Electroanalytical Chemestry (IF: 2.822), vol. 759, pp. 82-90, 2015, ISSN: 1572-6657.

M. Radovanovic, B. Mojic-Lante, K. Cvejin, V. Srdic, G. Stojanovic, “A Wireless LC Sensor Coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for Measuring Temperature”, Sensors (IF: 2.033), vol. 15, no. 5, pp. 11454-11464, 2015, ISSN: 1424-8220.

Kontakt osoba
email:
sgoran@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih naukaTrg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 553