logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

MAR12

Otvoren poziv za virtuelnu mobilnost studenata

12.03.2018.

U okviru ERASMUS+ projekta MILETUS otvoren je poziv za prvi krug virtuelnu mobilnost studenata. Osnovne informacije o ovom projektu možete videti na sledećem linku. (file)

Poziv možete videti na sledećem linku. (file)

Formular koji je neophodno popuniti da bi ste aplicirali se nalazi na sledećem linku. (file)

Popunjen aplikacioni formular treba poslati na sledeću email adresu: application_MILETUS@manufacturing.de

Krajni rok za slanje vaših aplikacija je 10/04/2018.

Izbor najboljih aplikanata biće urađen do 09/05/2018.

Prvi krug virtuelne mobinosti će biti obavljen od 01/06/2018 do 30/06/2018.

Kurseve će ponuditi partneri MILETUS projekta iz evropskih zemalja: Politecnico di Milano, Italy; Aalborg University, Denmark; TU Hamburg, Germany,

Aktuelnosti