logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

JUN25

Dan otvorenih vrata Univeriteta u Novom Sadu

25.06.2015.

U sredu 24. juna 2015. godine održan je "Dan otvorenih vrata" Univerziteta u Novom Sadu u organizaciji TEMPUS projekta (Kncelarije za poslovnu podršku) WBCInno i Univerziteta u Novom Sadu. Cilj ove manifestacije bio je predstavljanje Univerziteta kao celine, njegovih fakulteta, centara kao i TEMPUS projekata za studente svih nivoa studija.

Na događaju predstavilo 16 institucija koje su kandidatima za upis i njihovim roditeljima ponudile promotivni materijal, informacije o upisu i druge zanimljive sadržaje. 

Predstavljene institucije:

  Univerzitetski centar za razvoj karijere

  UNESCO katedra za studije preduzetništva

  Institut BioSense

  Poljoprivredni fakultet

  Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja

  Tehnološki fakultet

  TEMPUS projekat WBCInno

  TEMPUS projekat RODOS

  TEMPUS projekat iDEA LAB

  Fakultet tehničkih nauka

  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin - Zrenjanin

  Prirodno matematički fakultet

  Ekonomski fakultet - Subotica

  Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku - Subotica

  Pravni fakultet

  Filozofski fakultet

Aktuelnosti