logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

APR03

Dokumenta

03.04.2015.

Ovde možete preuzeti Sistem ocenjivanja i Vodič za poslovni model.

Kao i prezentacije sa treninga:

01 Razvoj poslovnog modela - 1 dan.pdf

Aktuelnosti