logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

NOV19

Otvoren poziv za trecu virtuelne mobilnosti studenata doktorskih studija

19.11.2018.

U okviru ERASMUS+ projekta MILETUS otvoren je poziv za treći krug virtuelne mobilnosti studenata doktorskih studija. Osnovne informacije o ovom projektu možete videti na sledećem linku. (file)

Poziv možete videti na sledećem linku. (file)

Formular koji je neophodno popuniti da bi ste aplicirali se nalazi na sledećem linku. (https://miletus.mnau.edu.ua/electronic-application-form-for-phd-students/)

Krajni rok za slanje vaših aplikacija je 15/12/2018.

Izbor najboljih aplikanata biće urađen do 15/01/2019.

Virtuelna mobinost će biti obavljen od januara 2019. do juna 2019, sa izvršnom fazom od marta do aprila 2019.

Aktuelnosti