logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

MAR27

Kraj prvog kruga takmičenja

27.03.2015.

Recenzija ideja u prvom krugu takmičenja je završena. Spisak odobrenih ideja možete pogledati ovde.

Aktuelnosti