logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

MAY03

Otvoren poziv za drugi krug virtuelne mobilnosti studenata

03.05.2018.

U okviru ERASMUS+ projekta MILETUS otvoren je poziv za drugi krug virtuelnu mobilnost studenata. Osnovne informacije o ovom projektu možete videti na sledećem linku. (file)

Poziv možete videti na sledećem linku. (file)

Formular koji je neophodno popuniti da bi ste aplicirali se nalazi na sledećem linku. (file)

Popunjen aplikacioni formular treba poslati na sledeću email adresu: application_MILETUS@manufacturing.de

Krajni rok za slanje vaših aplikacija je 25/05/2018.

Izbor najboljih aplikanata biće urađen do 30/05/2018.

Prvi krug virtuelne mobinosti će biti obavljen od 01/06/2018 do 30/06/2018.

Kurseve će ponuditi partneri MILETUS projekta iz evropskih zemalja: Politecnico di Milano, Italy; Aalborg University, Denmark; TU Hamburg, Germany,

Aktuelnosti