logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

JAN15

Takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019. godine

15.01.2019.

Takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019 pokrenuto je u okviru IF4TM projekta kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu, i sprovodi se u partnerstvu sa još 17 partnera iz 6 zemalja, a koji finansira Evropska Unija u okviru Erazmus plus programa. Takmičenje se realizuje kroz sedam lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu i kroz organizaciju nacionalnog finalnog takmičenja koje će se održati u nekom od navedenih gradova.

Organizatori takmičenja su visokoškolske ustanove, članice projekta, i to: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan Beograd i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. Suorganizatori Takmičenja su tri biznis inkubatora iz Kragujevca, Beograda i Novog Sada.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta Metropolitan Beograd i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

Timovi sa Univerzitet u Novom Sadu koji imaju 2-4 člana mogu prijaviti svoje ideje od 10. Januara do 28. Februara 2019. godine slanjem popunjene Pristupnice( file ) na e-mail adresu kojictijana@uns.ac.rs

Dodatne informacije možete pronaći na veb stranici projekta www.if4tm.kg.ac.rs i FB stranici www.facebook.com/такмичење.

Dva najbolja tima sa lokalnog finala predstavljace Univerzitet u Novom Sadu na Nacinalnom finalu koje ce biti odrzano krajem Maja 2019. godine.

 

trabzon oto kiralamatrabzon oto kiralama

Aktuelnosti