logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES) (Laboratorija)
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
www:
Home page
email:
silvana.andric@dbe.uns.ac.rs

• Ćelijski i molekularni događaji i signalni putevi koji su uključeni u adaptivni odgovor stresiranog organizma.

• Efekti akutnih i hroničnih in vivo tretmana sildenafilom (Viagra®, lek za erektilnu disfunkciju i pulmonarnu hipertenziju) na funkciju i signalizaciju Leydig-ovih ćelija i spermatozoida.

• Regulacija homeostaze i signalizacija Leydig-ovih ćelija i spermatozoida tokom starenja.

• Cirkadijalna funkcija Leydig-ovih ćelija kod adulta i tokom starenja.

• Uloga LH, glukokortikoida i melatonina kao sinhronizatora perifernog biološkog časovnika u Leydig-ovim ćelijama.

• Uloga androgenih receptora Leydig-ovih ćelija u molekularnim adaptacijama tokom poremećene homeostaze.

• Uloga IGF1R/INSR u regulaciji mitohondrijalne biogeneze i biosinteze testosterona u Leydig-ovim ćelijama.

• Regulatorni mehanizmi mitohondrijalne biogeneze u ćelijama reproduktivnih osovina ženki i mužjaka.

• Molekularni markeri mitohondrijalne biogeneze u različitim organima (pinealna žlezda, hipotalamus, mozak, adenohipofiza, neurohipofiza, srce, jetra, mrko masno tkivo, nadbubrežne žlezde, testisi, prostata, ovarijumi, musculus gastrocnemius, musculus soleus) normalnih I životinja sa poremećenom homeostazom organizma.

• Molekularni markeri mitohondrijalne biogeneze i funkcionalnost spermatozoida tokom poremećene homeostaze.

• Efekti hronične primene metformina (Glucophage®; lek za dijabetes tip 2 i insulinsku rezistenciju) na funkciju i regulaciju Leydig-ovih ćelija, spermatozoida, kao i ćelija hipotalamusa i hipofize adultnih, sredovečnih i starih pacova.

Prezime i ime email Matična institucija
true Andrić Silvana silvana.andric@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Baburski Aleksandar aleksandar.baburski@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Kostić Tatjana tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Medar Marija marija.medar@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Radovic Sava sava.radovic@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Sokanovic Srdjan srdjan.sokanovic@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Starovlah Isidora isidora.starovlah@dbe.uns.ac.rs Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

• Novi molekularnih mehanizama uključenih u “borbu/adaptaciju” Leydig-ovih ćelija tokom poremećene homeostaze organizma.

• Novi ameliorativni efekti sildenafila (Viagra®, lek za pulmonarnu hipertenziju i erektilnu disfunkciju) na biosintezu testosterona i homeostazu Leydig-ovih ćelija starih mužjaka pacova.

• Karakterizacija perifernog biološkog časovnika u Leydig-ovim ćelijama adultnih i starih pacova.

• Opis nekih od puteva sinhronizacije perifernog biološkog časovnika u Leydig-ovim ćelijama.

• Prvi nalazi profila molekularnih markera mitohondrijalne biogeneze u ćelijama koje sekretuju steroidne hormone.

· Gak IA, Radovic SM, Dukic AR, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Kostic TS, Andric SA (2015): Stress triggers mitochondrial biogenesis to preserve steroidogenesis in Leydig cells. Biochim Biophys Acta 1853:2217-27. IF=5.30

· Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Radovic SM, Mihajlovic AI, Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2015): Intratesticular alpha1-adrenergic receptors mediate stress-disturbed transcription of steroidogenic stimulator NUR77 as well as steroidogenic repressors DAX1 and ARR19 in Leydig cells of adult rats. Mol Cell Endocrinol 412:309-319. IF=4.40

· Stojkov NJ, Baburski AZ, Bjelic MM, Sokanovic SJ, Mihajlovic AI, Drljaca DM, Janjic MM, Kostic TS, Andric SA (2014): In vivo blockade of α1-adrenergic receptors mitigates stress-disturbed cAMP and cGMP signaling in Leydig cells. Mol Hum Reprod 20:77-88. IF=3.96

· Stojkov NJ, Janjic MM, Baburski AZ, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Drljaca DM, Sokanovic SJ, Kostic TS, Andric SA (2013): Sustained in vivo blockade of alpha1-adrenergic receptors prevented some of stress-triggered effects on steroidogenic machinery in Leydig cells. Am J Physiol Endocrinol Metab 305: E194-E204. IF=4.83

· Stojkov NJ, Janjic MM, Bjelic MM, Mihajlovic AI, Kostic TS, Andric SA (2012): Repeated immobilization stress disturbed steroidogenic machinery and stimulated the expression of cAMP signaling elements and adrenergic receptors in Leydig cells. Am J Physiol Endocrinol Metab 302: E1239-E1251. IF=4.83

· Baburski AZ, Sokanovic SJ, Bjelic MM, Radovic SM, Andric SA, Kostic TS (2016): Circadian rhythm of the Leydig cells endocrine function is attenuated during aging. Exp Gerontol 73:5-13. IF=3.80

· Baburski AZ, Sokanovic SJ, Janjic MM, Stojkov-Mimic NJ, Bjelic MM, Andric SA, Kostic TS (2015): Melatonin replacement restores the circadian behavior in adult rat Leydig cells after pinealectomy. Mol Cell Endocrinol 413:26-35. IF=4.40

· Sokanovic SJ, Janjic MM, Stojkov NJ, Baburski AZ, Bjelic MM, Andric SA, Kostic TS (2014): Age related changes of cAMP and MAPK signaling in Leydig cells of Wistar rats. Exp Gerontol 58C:19-29. IF=3.80

· Sokanovic SJ, Baburski AZ, Janjic MM, Stojkov NJ, Bjelic MM, Lalosevic D, Andric SA, Stojilkovic SS, Kostic TS (2013): The opposing roles of nitric oxide and cGMP in the age-associated decline in rat testicular steroidogenesis. Endocrinology 154:3914-24. IF=4.87

· Andric SA, Janjic MM, Stojkov NJ, Kostic TS (2010): Sildenafil treatment in vivo stimulates Leydig cell steroidogenesis via the cAMP/cGMP signaling pathway. Am J Physiol Endocrinol Metab 299: E544-E550. IF=4.83

Kontakt osoba
email:
silvana.andric@dbe.uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Prirodno-matematički fakultetTrg Dositeja Obradovića 221000 Novi SadSrbija
Tel:
+381 21 48 52 673